تلفن باریزان: ۰۹۱۹۹۷۸۱۷۰۰   |  ۰۹۱۹۳۸۸۷۲۰۳  |  0212 6912575      ساعات پاسخگویی: هر روز (به جز روز‌های تعطیل) از  ساعت ۹ الی ۱۶

خواص پیاز

خواص پیاز

تاریخچه پیاز پیاز، این تند و تیز اشک آور یکی از پرمصرف ترین محصولات کشاورزی است به طوری که رتبه سوم را درتولید صیفی جات در جهان دارد. این هزار توی خوشمزه که جزء بی قید و شرط انواع غذاها است، حتما جای خالی اش با هیچ جایگزینی پرنمیشود. پودر پیاز هم که از پیاز خشک تهیه...